• BG1

DigiCMR

“De elektronische vrachtbrief zoals aangeboden door Pionira NV, maakt onderdeel uit van de toepassing van het KB van 10 april 2016 en de vergunning afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer aan de NV Pionira dd. 28 juli 2016.

Voor elk vervoer van goederen over de weg tegen betaling dient een correcte vrachtbrief opgemaakt te worden. De bepalingen van het Ministerieel Besluit van 23 mei 2014 in uitvoering van het KB van 22 mei 2014 en de Wet van 15 juli 2013 blijven onverkort van toepassing, inclusief de bepalingen inzake de medeverantwoordelijkheid van de verlader voor het niet opmaken van de correcte vrachtbrief zoals vermeld in artikel 43 § 2 van voornoemde Wet. De unieke nummering van elke vrachtbrief is een onderdeel van wat onder “correcte vrachtbrief” verstaan dient te worden. Elke vergunninghouder of federatie is verplicht om aan de toezichthoudende overheid een lijst over te maken van welke vrachtbrieven aan welke afnemers ter beschikking worden gesteld. Het printen van eigen CMR’s buiten het goedgekeurd systeem is niet toegestaan en hierop wordt in het kader van de proef strenger gecontroleerd. In elk geval kunnen unieke elektronische vrachtbriefnummers en vrachtbrieven nooit voor meer dan één zending gebruikt worden.”

De elektronische vrachtbrief: vanaf vandaag!
E-CMR Pionira officieel erkend

Pionira NV (joint venture DigiCMR & Portmade) biedt met DigiCMR onderscheidende en innovatieve oplossingen voor Transport en logistiek, gericht op het verbeteren van de productiviteit in de logistieke processen.
Het Cloud platform is ontwikkeld om administratieve taken en menselijke fouten te verminderen en betrokkenen toegang te verschaffen tot hun e-dossier van aanvraag tot facturatie (CMR’s, laadlijsten, vervoersdocumenten, vergunningen, Douane afhandeling tot factuur) en dit gekoppeld aan de e-CMR.

Onze web (cloud) applicatie kan men omschrijven als “Transport & logistics Social Enterprise Platform”.

De E-CMR-applicatie als vervanging van de papieren CMR en ter verbetering van de administratieve verwerkingen en facturatie.

Xynaps fungeert als een data hub. Bedrijven kunnen via het platform data van hun handelspartners delen.

Elke schakel binnen de supply chain kan zijn interne applicatie (ERP, WMS, TMS, …) connecteren, ongeacht  wlk formaat zij data exporteren (word, excel, txt, csv, PDF (Xynaps OCR zal de data van het document halen). Op deze manier dient data maar éénmalig ingegeven te worden. Xynaps zal met deze data andere systemen binnen de supply chain voeden via de juiste connector, zonder heringave van data. Parallel zal Xynaps de nodige documenten kunnen opmaken. Deze reductie van manuele ingaven (tot 80 %) vertaalt zich in een vermindering van administratie, een verhoogde efficiëntie van facturatie en een aanzienlijke vermindering aan fouten.

De elektronische vrachtbrief van Pionira is de eerste en enige die vandaag al erkend is door de FOD Mobiliteit na een uitgebreide goedkeuringsprocedure. Voortaan kan u gebruik maken van een volledig elektronische oplossing, zonder dat er nog een papieren vrachtbrief moet worden opgemaakt.

Dit biedt een heel aantal voordelen op vlak van snelheid, administratie veiligheid en volledigheid van de vrachtbrief. Zo worden fouten en discussies vermeden en bovendien ook grote administratieve kosten gespaard.

Meerwaarde:

 • lagere transparantere totale kostprijs
 • geen licentiekosten, onderhoudscontracten maar pay per use
 • geen investering in infrastructuur, servers of it-kennis
 • externe ondersteuning
 • tijdsbesparing door online digitale archivering (7 jaar)
 • gebruiksvriendelijk
 • sneller kunnen facturen
 • multilanguage
 • veiligheid en beveiliging van data en infrastructuur

De elektronische vrachtbrief van Pionira is een systeem dat werkt op alle mobiele en vaste toestellen en bovendien ook nog eens gekoppeld kan worden aan bestaande ERP, TMS, WMS of eigen ontwikkelde systemen. U kan dus gebruik maken van bijvoorbeeld een pc, smartphone, tablet, gps of boordcomputer. Indien u de elektronische vrachtbrief koppelt aan uw bestaande systemen, worden de gegevens die de vrachtbrief moet bevatten, automatisch ingevuld. U kan hiervoor rekenen op technische ondersteuning Pionira.

Requirements van fod mob:

Pionira voldoet aan het wettelijke kader van het KB, gepubliceerd op 21.04.2016

De elektronische vrachtbrief heeft dezelfde waarde als de papieren vrachtbrief voor zover deze:

 • voldoet aan de bepalingen van het E-CMR protocol
 • werd aangemaakt met de technologie van een overeenkomstig paragraaf 3 toegelaten leverancier
 • wordt gebruikt door een overeenkomstig paragraaf 3 aangemelde gebruiker van de vrachtbrief. In geval van twijfel over de echtheid of geldigheid van de elektronische vrachtbrief, kunnen de met de controle belaste ambtenaren contact opnemen met de leverancier om uitsluitsel te bekomen.
 • gebruik van een ongeldige elektronische vrachtbrief wordt gelijkgesteld met gebruik van een ongeldige papieren vrachtbrief.

Deze oplossing kan ook gebruikt worden voor internationaal vervoer, maar dan zal het nog steeds noodzakelijk zijn om vanuit het systeem een vrachtbrief af te drukken. Zo kan men nog steeds rekenen op alle overige voordelen die de elektronische vrachtbrief te bieden heeft.

De e-CMR applicatie wordt zowel via een direct als Indirect (dealer kanaal) aangeboden in de markt.

Geïnteresseerden kunnen nu terecht bij een van onze dealers of rechtstreeks bij Pionira voor vragen en om meteen van start te gaan.

“De elektronische vrachtbrief zoals aangeboden door Pionira NV, maakt onderdeel uit van de toepassing van het KB van 10 april 2016 en de vergunning afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer aan de NV Pionira dd. 28 juli 2016.

Voor elk vervoer van goederen over de weg tegen betaling dient een correcte vrachtbrief opgemaakt te worden. De bepalingen van het Ministerieel Besluit van 23 mei 2014 in uitvoering van het KB van 22 mei 2014 en de Wet van 15 juli 2013 blijven onverkort van toepassing, inclusief de bepalingen inzake de medeverantwoordelijkheid van de verlader voor het niet opmaken van de correcte vrachtbrief zoals vermeld in artikel 43 § 2 van voornoemde Wet. De unieke nummering van elke vrachtbrief is een onderdeel van wat onder “correcte vrachtbrief” verstaan dient te worden. Elke vergunninghouder of federatie is verplicht om aan de toezichthoudende overheid een lijst over te maken van welke vrachtbrieven aan welke afnemers ter beschikking worden gesteld. Het printen van eigen CMR’s buiten het goedgekeurd systeem is niet toegestaan en hierop wordt in het kader van de proef strenger gecontroleerd. In elk geval kunnen unieke elektronische vrachtbriefnummers en vrachtbrieven nooit voor meer dan één zending gebruikt worden.”

Contact

Pionira NV
Industriepark-Drongen 14 B208
B-9031 Drongen
Belgium
Tel +32 (9) 338 84 53
E-mail: info@pionira.be